Vergadering Commissie AruBIG

3e Vergadering Commissie AruBIG 28-2-18

Op 23 januari is middels de ministerraad een commissie ingesteld die zich gaat buigen over de implementatie van de AruBIG. Hierbij gaat de aandacht uit naar het bieden van mogelijkheden om landskinderen die in de regio en in Nederland Geneeskunde hebben gestudeerd werk aan te bieden ter uitoefening van hun beroep. Om het nodige draagvlak en deskundig advies te krijgen is er getracht relevante diensten, vertegenwoordigers en vakdeskundigen in deze commissie te laten deelnemen. Er vonden inmiddels 3 vergaderingen plaats: op 8 februari, 14 februari en 28 februari. Vertegenwoordigd zijn:

  • Ministeries TVS, AZ, JUS en OW
  • Directie Volksgezondheid DVG
  • Algemene Ziektekosten Verzekering AZV
  • Dr. Horacio Oduber Hospital HOH
  • Sociale Verzekeringsbank SVb
  • Instuto Medico San Nicolas ImSan
  • Inspectie Volksgezondheid Aruba IVA
  • Artsenverenigingen HAVA, VMSA en ASHA

Het streven is om binnen 3 maanden tot een gezamenlijk voorstel te komen.