Jaarverslag 2018

In het jaarverslag staan, naast een aantal algemene zaken, de activiteiten van de medische staf van 2018 beschreven.