Bezoek Schisisteam uit Nijmegen

Op zaterdag 12-5-18 in de Amigoe Aruba.

Drie kinderen met hazenlip geopereerd
ORANJESTAD — Het schisisteam van het Nijmeegse Radboudumc is onlangs op Aruba geweest. De artsen hebben drie kinderen geopereerd die met een hazenlip zijn geboren.

Van 23 t/m 28 april j.l. waren 3 leden van het schisisteam uit Nijmegen op Aruba: kaakchirurg Marloes Nienhuijs, orthodontist Veronique Borstlap en verpleegkundig schisisconsulent Marjan Kloen. Het was de vierde keer dat dit team Aruba bezocht. Samen met kinderarts Wicha Ponson-Wever zijn 35 kinderen met schisis van 1-19 jaar poliklinisch geëvalueerd. Ook KNO-arts Steve Cabenda, kaakchirurg Yvette Willemsen, orthodontist Abdal Kawaiah en logopediste Fabiola Jansen participeerden aan de spreekuren. Op 25 april werden 3 kinderen door Marloes Nienhuijs geopereerd, in samenwerking met plastisch chirurg Howard van Niel. Op 26 april werd een refereeravond over schisis verzorgd door het team.